De Zorgsector loopt voorop

Rustig en gestaag worden er grote veranderingen doorgevoerd. Na een periode waarin organisaties gingen fuseren en groter werden, is nu de tijd om de blik naar binnen te richten. Wat wordt er van ons gevraagd en hoe gaan we dat doen.

Er moet meer gebeuren met minder middelen. En de zorg zoals die werd aangeboden sluit niet aan bij wat toekomstige cliënt willen.

Zelfsturende teams, waarom?

Zelfsturende teams kunnen veel beter aansluiten bij de individuele behoeften van de cliënten en hun omgeving. De teams zijn flexibel en kunnen veranderingen snel doorvoeren.

Medewerkers in een zelfsturend team hebben meer invloed op de manier wanneer ze hun werk uitvoeren. En dat zorgt voor grotere betrokkenheid en voldoening.